Psicologi

دکتر “مهتا شریعت” روانشناس و روانکاو در زمینه روان تنی “بیوانرژتیک” . در سایت روان درمانی من می توانید اطلاعات کافی به زبان ایتالیایی در مورد روش و تکنیکهایی که […]

Tel. 338 84 63 532 Via Pasquale Galluppi 8 zona Cipro (Roma) Via Aurelia km 27,7 (Torrimpietra) Facebook